อบรมการเขียนโปรแกรมควบคุมโดรนเบื้องต้น


เชิญเข้าร่วมอบรม “การพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมในการควบคุมโดรนเบื้องต้น”

( Basic Training of Programming Drones Controls )

การพัฒนา Software ในโลกเทคโนโลยียุค Digital เพื่อรองรับการก้าวไปสู่ยุค Thailand 4.0

 ในงาน DIGITAL THAILAND BIG BANG 2018 

วันที่ 19 – 23 กันยายน 2561

ณ Challenger Hall 1-3 IMPACT Muang Thong Thani 

(อบรมฟรี)

                 สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ  ร่วมกับ  สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดอบรมการพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมในการควบคุมโดรนเบื้องต้น (Basic Training of Programming Drones Controls)  เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีอากาศยาน Drone ในปัจจุบัน ให้ครูและนักเรียนนำไปพัฒนาในการเรียนการสอนให้มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ด้านอากาศยานเพื่อรองรับการก้าวไปสู่ยุคดิจิทัล Thailand 4.0 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ในงานมหกรรมด้านดิจิทัลเทคโนโลยีระดับนานาชาติ Digital Thailand  Big Bang 2018  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ อาคารชาเลนเจอร์ ๑-๓ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี                  ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ ๕ กันยายน  ๒๕๖๑ โดยจะเปิดการอบรมวันละ ๑ รอบๆละ ๒๐ โรงเรียน  โดยจำกัดให้สมัครได้โรงเรียนละ ๒ ท่าน (ครู ๑ ท่าน นักเรียน ๑ ท่าน)   รับจำนวนจำกัดสมัครก่อนรับสิทธิ์ก่อน
                 ** ผู้เข้าอบรมต้องเตรียมโน๊ตบุ๊กส์มาด้วย  (window 7 ขึ้นไป)**
 

 ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม   

 ดาวน์โหลดจดหมายเชิญเข้าร่วมการอบรม/แบบตอบรับ