Drone Mission ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


    
    

    เตรียมพบกับการแข่งขันอากาศยานปีกหมุนและถ่ายทอดสด 
    “ปีกหมุนประลองปัญญา” (Drone Mission)
 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561
 การแข่งขันที่ต้องใช้ทักษะ ปัญญาและไหวพริบเพื่อก้าวสู่ความเป็นแชมป์
 ในงาน DIGITAL THAILAND BIG BANG 2018 
 วันที่ 19 – 23 กันยายน 2561
 Challenger Hall 1-3 IMPACT Muang Thong Thani 
   

     รางวัลการแข่งขัน

    1. รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 50,000 บาท

    2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 30,000 บาท

    3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 20,000 บาท

    4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  พร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา 10,000 บาท

    5. รางวัลชมเชย ทุนการศึกษา 1,500 บาทพร้อมเกียรติบัตร จำนวน 12 รางวัล 
   
 กติกาการแข่งขัน  Drone Mission 
  1. กำหนดให้ผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีม มี 3 คนทำหน้าที่ ดังนี้ คือ
1.    Captain / นักบิน ทำหน้าที่บังคับเครื่องบิน และทิ้งสัมภาระลงเป้าหมาย (นักบินต้องเป็นนักเรียน/นักศึกษาเท่านั้น)
2.    Senior  Co-Pilot /นักบินผู้ช่วยที่ 1  ทำหน้าที่บอกพิกัดการบิน
3.    Co-Pilot / นักบินผู้ช่วยที่ 2 ทำหน้าที่คำนวณพิกัดและแขวนป้ายผลการคำนวณ
  1. กำหนดให้ใช้ Drone (อากาศยานปีกหมุนชนิด 4 ใบพัด) รุ่นใดก็ได้ในการแข่งขัน โดยมีขนาดไม่เกิน 350 มิลิเมตร (ระยะห่างระหว่างมอเตอร์ 2 ตัว วัดในแนวทแยง)
  2. ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับหิ้วและปล่อยสัมภาระ และสัมภาระมาอง เพื่อนำมาทิ้งในกล่องที่กำหนด โดยสัมภาระที่ใช้ต้องเป็นกล่องสี่เหลี่ยมทึบขนาด 3 x 3 X 3 นิ้ว ด้านข้างเขียนคำว่า BIG BANG 2018 ทั้ง 4 ด้าน
  3. ผู้เข้าแข่งขันต้องเตรียมอุปกรณ์ติดตั้งกล้อง มาเอง
  4. แข่งครั้งละ 2 ทีม ให้ผู้เข้าแข่งขันปฏิบัติภารกิจตามโจทย์ที่กรรมการกำหนดตามลำดับให้เสร็จภายในเวลา 2.30 นาที ทีมที่ทำคะแนนได้มากกว่า และปฏิบัติภารเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ (แข่งแบบแพ้คัดออก)
  5. คะแนนการแข่งขันมี 100 คะแนน ถ้าปฏิบัติภารกิจสำเร็จทุกด่าน
  6. ถ้าภายในเวลา 2.30 นาที ผู้เข้าแข่งขันไม่สามารถปฏิบัติภารกิจสำเร็จ ทีมที่ทำคะแนนได้มากกว่าเป็นผู้ชนะ
  7. หัวหน้าคณะกรรมการการแข่งขันจะเป็นผู้ชี้ขาดผลการแข่งขัน
  8. รอบคัดเลือกจะคัดเหลือ 16 ทีมเพื่อผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงขนะเลิศ    

         (รูปแบบการแข่งขันอย่างละเอียดจะลงไว้ในครั้งต่อไป) ***  

     กำหนดการแข่งขัน


    วันที่  21 กันยายน 2561  การแข่งขันรอบคัดเลือก (เวลา 9.00 – 18.00)

    วันที่  23 กันยายน 2561  การแข่งขันรอบตัดสินชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (เวลา9.00 – 17.00)