เก็บตกบรรยากาศวันอบรม"การเขียนโปรแกรมในการควบคุมโดรนเบื้องต้น"


          ตามที่สมาคมกีฬาเครื่องบินฯ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จัดอบรมการพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมในการควบคุมโดรนเบื้องต้น (Basic Training of Programming Drones Controls) ให้กับครูและนักเรียนเพื่อนำไปใช้พัฒนาในการเรียนการสอนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ในงานมหกรรมด้านดิจิทัลเทคโนโลยีระดับนานาชาติ Digital Thailand  Big Bang 2018  ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๓ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ อาคารชาเลนเจอร์ ๑-๓ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  ซึ่งได้รับความสนใจจากครู นักเรียน   และหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนบุคคลทั่วไป เข้าร่วมการอบรมในวันดังกล่าว โดยหลังจาก  เสร็จสิ้นการอบรมได้มีการทดสอบและมอบโดรนวันละ ๑ ลำให้ผู้เข้าอบรมที่สามารถเขียนโปรแกรมสั่งงานโดรน ให้ปฏิบัติภารกิจตามที่วิทยากรกำหนดได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลโดรนจากการอบรม
  
นาย วุฒิ เพชรสิงห์
นายสิรวิชญ์  คำชุ่ม โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม
ส.ท.ธนภูมิ ลำจวน 
นายณัฐพล  ยศดา อโรงเรียนกุดรังประชาสรรค์      
นายพชรพล  แสงอินทร์ โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร

ภาพบรรยากาศวันอบรม