ประกาศผลการแข่งขัน Drone Mission รอบคัดเลือก     สรุปผลการแข่งขัน
การแข่งขัน Drone Mission ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในงาน Digital Thailand Big Bang  วันที่  21  กันยายน  2561
ลำดับที่
ชื่อทีม
คะแนน
เวลา (นาที)
1
ท่าแซะรัชดาภิเษกทีม 1
100
1.06
2
PBRU-IT tech 1
100
1.24
3
KKS
100
1.47
4
PBRU-IT tech 2
100
1.57
5
ท่าแซะรัชดาภิเษกทีม 2
90
2 .00
6
บางปรง flying
90
2 .00
7
St. Anthony 1
90
2 .00
8
อัสสัมชันโคราช
90
2 .00
9
พระปฐมทีม A
80
1.49
10
ระบือวิทย์
80
1.54
11
สวนกุหลาบปลายคลองขุนศรี 2
70
2.00
12
สวนกุหลาบปลาคลองขุนศรี 3
60
2.00
13
ราชมงคลอีสาน
50
2.00
14
พระปฐมทีม B
50
2.00
15
พระปฐมทีม C
20
2.00
16
สวนกุหลาบปลอยคลองขุนศรี 1
-
2.00