สรุปผลการแข่งขัน "Mini Drone" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10


 สรุปผลการแข่งขัน "ศึกปีกหมุนประลองทักษะ""Mini Drone" 
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
เมื่อวันที่ 17-18 มิถุนายน 2560

ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
1.รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10    
พล.อ. สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ มอบทุนการศึกษา 50,000 บาท
ได้แก่ ทีม WINDA TEAM   โรงเรียนเซนต์แอนโทนี   จังหวัดฉะเชิงเทรา
       1.ด.ช.ภาณุพงศ์  ธาราสุวรรณกุล 
       2.นายฐเดชา  ธรรมโม              
       3.นายโรจนินทร์  โพธิวงศ์บารมี  ครู/ผู้ควบคุมทีม

2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
พล.อ. สุรเชษฐ์  ชัยวงศ์ รมช.กระทรวงศึกษาธิการ มอบถ้วยรางวัล
พร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท
ได้แก่ ทีม เทพา ทีม 1       โรงเรียนเทพา              จังหวัดสงขลา       
       1.นายเจษฎา โพธิสาราช           
       2.นายสหัสวรรษ แก้วของแก้ว      
       3.นายกฤษฎา   โพธิสาราช   ครู/ผู้ควบคุมทีม

3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นายการุณ  สกุลประดิษฐ์ เลขาธิการ สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ
มอบถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท
ได้แก่ทีม ท่าแซะรัชดาภิเษก      โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก      จังหวัดชุมพร
1.นายถนอมพงค์  แดงขวัญทอง    
2.นายภาคิน  ทีรัก              
3.นายสรดิศ  มีณรงค์        ครู/ผู้ควบคุมทีม                

4รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3
นายภิรม  แก้วจังหวัด ผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายออกอากาศ Thai PBS 
มอบถ้วยรางวัลพร้อมทุนการศึกษา 10,000 บาท
ได่แก่ทีม เบญจมราชูทิศ ทีม 2   โรงเรียน เบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี   จังหวัดปัตตานี
1.  นายอัยดิล  อุสมันบาฮา 
2.  นายอัลอักซอ แวมามะ 
3.  นายมะกอเซ็ง  สาและ    ครู/ผู้ควบคุมทีม