Mini Drone ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐               สมาคมกีฬาเครื่องบินจำจองและวิทยุบังคับ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดการแข่งขันอากาศยานปีกหมุนและถ่ายทอดสด รายการ "ปีกหมุนประลองทักษะ" Mini Drone  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ พร้อมเงินรางวัลกว่า แสนบาท ในวันที่ ๑๗-๑๘ มิถุนายน
๒๕๖๐ ณ โรงเรียนนาทวีวิทยาคม อ.นาทวี จังหวัดสงขลา

              เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ โรงเรียนที่สนใจส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน สามารถส่งใบสมัครมายังสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ทาง Email : pisitmit@hotmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข ๐๒-๘๐๙๓๗๖๓ ภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายนนี้ เท่านั้น
           คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน 
          - นักเรียนระดับประถมศึกษา / นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย