กติกาการแข่งขันปีกหมุนประลองทักษะMini Drone ชิงถ้วยพระราชทานฯ


กติกาและรูปแบบการแข่งขันอากาศยานปีกหมุน รายการ “ศึกปีกหมุนประลองทักษะ”
Mini Drone ชิงถ้วยพระราชทานฯสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
      -   กำหนดให้ใช้ Mini Drone (อากาศยานปีกหมุนชนิด ๔ ใบพัด) รุ่นใด ก็ได้ในการแข่งขัน
        
      -   Mini Drone  ที่ใช้ในการแข่งขัน กำหนดให้ระยะห่างระหว่างมอเตอร์ 2 ตัว วัดในแนวทแยงขนาด 20 ซม บวก ลบได้ไม่เกิน 2 ซม. มอเตอร์ที่ใช้เป็นมอเตอร์แปลงถ่าน 2 สาย (อนุญาตให้มี Mini Drone  สำรองสำหรับการแข่งขัน)
      -   ผู้เข้าแข่งขัน 1 ทีมจะต้องมี 3 คน นักบิน 1 คน ผู้ช่วยนักบิน 1 คน ผู้ควบคุมทีม  1 คน
      -   กำหนดเวลาปฏิบัติภารกิจ 2 นาที  คะแนนการแข่งขันมี 100 คะแนน
      -   แข่งพร้อมกัน 3 ทีม ทีมที่ได้คะแนนมากกว่าและปฏิบัติภารกิจเสร็จก่อนเป็นผู้ชนะ(ใช้เวลาน้อยกว่า)
      -   ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 3 ทีม ยืนประจำที่จุด start  (ขณะบินห้ามนักบินเดินตามอากาศยานแต่สามารถเดินขยับ
          ซ้าย-ขวาได้ ในขอบเขตที่กรรมการกำหนด)
      -   การบินจะทำการบินวน 2 รอบตามเส้นทางที่กรรมการกำหนด
      -   ด่านที่หนึ่ง เริ่มจากจุด start ให้ผู้เข้าแข่งขันบังคับอากาศยานบิน ผ่านช่องสิ่งกีดขวางที่กรรมการกำหนด
          ด่านนี้มี 5 คะแนน
      -   ด่านที่สอง ให้ผู้เข้าแข่งขันบังคับอากาศยานตรงไปลอดอุโมงค์แนวดิ่งที่อยู่มุมสนาม โดยลอดจากล่างขึ้นบน             ตามเส้นทางที่กำหนด ด่านนี้มี 5 คะแนน
      -   ด่านที่สาม ให้ผู้เข้าแข่งขันบังคับอากาศยาน ผ่านช่องห่วงขนาด 2 X 2 เมตร ตามเส้นทางที่กรรมการกำหนด
          ด่านนี้มี 5 คะแนน
      -   ด่านที่สี่ ให้ผู้เข้าแข่งขันบังคับอากาศยานบินซิกแซก ผ่านเสา 3 เสาที่กรรมการกำหนด ด่านนี้มี 15 คะแนน
      -.  ด่านที่ห้า ให้ผู้เข้าแข่งขันบังคับอากาศยานบินวนรอบเสาที่ 4 จำนวน 1 รอบ ด่านนี้มี 5 คะแนน
      -  จากนั้นให้นำอากาศยานบินต่อ ปฏิบัติภารกิจแบบเดิมอีก 1 รอบ จะได้คะแนนเพิ่มอีก เมื่อรวมรอบที่ 1 กับ
          รอบที่ 2 จะได้คะแนนรวม 70 คะแนน
      -  จากนั้นให้นำอากาศยานบินไปสำรวจป้ายรูปภาพที่อยู่ในกล่อง A B C ที่กรรมการกำหนด โดยดูภาพผ่านทาง
          จอมอนิเตอร์ว่าเป็นภาพอะไร แล้วเขียนคำตอบบนกระดานบอร์ด ด่านนี้มี 10 คะแนน 
      -  จากนั้นให้นำอากาศยานบินชนลูกโป่งให้แตก จะได้อีก  10  คะแนน และนำอากาศยานลงจอดที่ จุด Finish
          แล้วนักบินกดหยุดเวลา ถือเป็นอันสิ้นสุดการแข่งขัน ซึ่งจะได้อีก 10 คะแนน รวมเป็น 100 คะแนน
      -   ผู้เข้าแข่งขันต้องปฏิบัติภารกิจให้เสร็จทุกด่านตามลำดับที่กรรมการกำหนด
      -   ในกรณีที่อากาศยานตก อนุญาตให้นักบินใช้ลำสำรองที่เตรียมมาไปปฏิบัติภารกิจต่อได้โดยต้องบินขึ้นจาก
           จุด start เท่านั้น

          หมายเหตุ : กติกาการแข่งขัน ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงทางคณะกรรมการจะแจ้งให้ทราบในวันแข่งขัน