"หนูน้อยจ้าวเวหา"นัดพิเศษเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


               อาทิตย์ย์นี้ บ่าย 2 โมงเปิดช่องไทยพีบีเอส  ร่วมกันเชียร์นักบินน้อยในรายการ"หนูน้อยจ้าวเวหา"นัดพิเศษเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้างเซียร์รังสิต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี  ใครจะได้เป็นแชมป์ ครองถ้วยพระราชทานอันทรงเกียรติของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัล รอลุ้น
ไปด้วยกัน

การแข่งขันทั้งหมด 7 ประเภท ดังนี้
1.    ประเภทปีกหมุนชนิด ๔ ใบพัด รายการ “ปีกหมุนประลองปัญญา” (Drone)
รางวัลชนะเลิศ ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
2.    ประเภทยุทธวิธี 
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล
10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
3.    ประเภทความคิดสร้างสรรค์สวยงามบินได้
ถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
1 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
4.    ประเภทลำเลียง  
ถ้วยรางวัลประทาน
พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
5.    ประเภทบินนาน
ถ้วยรางวัลประทาน
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
6.    ประเภทบินผาดโผน (ลอดห่วง)
ถ้วยรางวัลประทาน
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
1 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท
7.    ประเภททิ้งสัมภาระตรงจุด 
ถ้วยรางวัลประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ถ้วยพร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

 โปรแกรมการแข่งขัน
วันเสาร์ที่  22  กรกฎาคม 2560
7.30-8.30 น.     -  ลงทะเบียนรายงานตัว
8.30-9.00 น.     -  นักกีฬามาเข้าแถวพร้อมเพรียงกัน / รับฟังกฎกติกาการแข่งขัน
9.00-9.30 น.     -  พิธีเปิดการแข่งขันประธาน คุณชาติสยาม  สุจริตจันทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร     บริษัทเซียร์พร็อพเพอร์ตี้จำกัด(มหาชน) กล่าวต้อนรับนักกีฬาและเปิดการแข่งขัน   
9.30-12.00 น.   -  เริ่มการแข่งขัน ประเภท บินผาดโผน(ลอดบ่วง)   (คัดเหลือ 4 ทีม)
                      -  เริ่มการแข่งขัน  ประเภท ทิ้งสัมภาระตรงจุด        (คัดเหลือ 4 ทีม)
                      -  เริ่มการแข่งขัน  ประเภท บินนาน                     (คัดเหลือ 4 ทีม)               
12.00-12.30 น. -  พักรับประทานอาหาร
12.30-16.00 น. -  เริ่มการแข่งขัน  ประเภทยุทธวิธี                  (คัดเหลือ 4 ทีม)                                                 -  เริ่มการแข่งขัน  ประเภทลำเลียง                 (คัดเหลือ 4 ทีม)
                      -  เริ่มการแข่งขัน ประเภทปีกหมุน Drone         คัดเหลือ 8 ทีม)                    
                      -  เริ่มการแข่งขันประเภทสร้างสรรค์สวยงามบินได้ นำเสนอผลงาน และบินเก็บคะแนน
                      -  ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทุกประเภท
วันอาทิตย์ที่  23 กรกฎาคม  2560
8.30-9.00 น.    -  นักกีฬารายงานตัว / ตรวจสอบรายชื่อ
9.00-11.30 น.  -  เริ่มการแข่งขันประเภท บินผาดโผน(ลอดบ่วง)    รอบตัดสินชิงชนะเลิศ
                     -  เริ่มการแข่งขันประเภท ทิ้งสัมภาระตรงจุด          รอบตัดสินชิงชนะเลิศ
                     -  เริ่มการแข่งขันประเภท บินนาน                       รอบตัดสินชิงชนะเลิศ
                     -  เริ่มการแข่งขันประเภท ลำเลียง                       รอบตัดสินชิงชนะเลิศ
                     -  ประกาศผลการแข่งขันทั้ง 4 ประเภท                     
11.30 น.         -  ซ้อมรับถ้วยรางวัลและพิธีการต่างๆ
12.00 น.         -  รับประทานอาหารกลางวัน
13.30             -  ประธาน ในพิธี และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ  แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้าร่วมการ  
                        แข่งขัน พร้อมภายในสถานที่จัดการแข่งขัน                       
13.45             -  ประธาน ในพิธี และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ  แขกผู้มีเกียรติ  ขึ้นเวที และพร้อมเข้า
                        สู่การถ่ายทอดสด                       
14.05 -16.00   -  เริ่มการถ่ายทอดสด ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  พิธีกร แนะนำ ผู้ใหญ่ใจดี
                        และแขกผู้มีเกียรติ
                     -  เริ่มการแข่งขัน หนูน้อยจ้าวเวหาประเภท ยุทธวิธี /ปีกหมุนประลองปัญญา Drone                         Racing และ ประเภท สร้างสรรค์สวยงามบินได้ ตามลำดับ (คัดหาผู้ชนะเลิศ)     
                     -  คณะกรรมการตัดสินรวบรวมคะแนน และประกาศผลผู้ชนะเลิศการแข่งขัน อันดับ 1-4
                     -  ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน ฯ เข้าแถวพร้อมร่วมพิธีปิดการแข่งขัน ฯ และรับมอบรางวัล
                     -  เรียนเชิญประธานและแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานที่สนับสนุนมอบถ้วยรางวัลรอง
                        ชนะเลิศพร้อมเงินรางวัล                       

                     -  สัมภาษณ์ ผู้ใหญ่ใจดีจากหน่วยงานต่างๆ และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก
                      -  เสร็จสิ้นการถ่ายทอดสด

    หมายเหตุ        กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม