"หนูน้อยจ้าวเวหา"นัดพิเศษเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


              ข่าวดี...นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่เด็ก "หนูน้อยจ้าวเวหา"เป็นอย่างยิ่ง ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว    ทรงมีพระราชานุญาตให้สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯจัดการแข่งขันเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ  รายการ “หนูน้อยจ้าวเวหาเพื่อ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2560  โดยในปีนี้จะจัดขึ้นในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560  ณ ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี  โดยมีการแข่งขันทั้งหมด 7 ประเภท ได้แก่

ระดับประถม/มัธยมศึกษาตอนต้น การแข่งขันเครื่องบินประเภท 2 ช่องสัญญาณ               1. การแข่งขันประเภทบินผาดโผน             
             2. การแข่งขันประเภทสร้างสรรค์สวยงามบินได้             
             3. การแข่งขันประเภททิ้งสัมภาระลงตรงจุด             
             4. การแข่งขันประเภทบินนาน

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  การแข่งขันเครื่องบินประเภท 4 ช่องสัญญาณ     
             5. การแข่งขันประเภทยุทธวิธี
             6. การแข่งขันประเภทลำเลียง

ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
             7. การแข่งขันประเภทปีกหมุน Drone Racing

      ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2560

ดาว์นโหลดหนังสือเชิญ