#Category 1

Browse More

#Category 2

Browse More

#Category 3

Browse More

#Category 4

Browse More

อบรมการประยุกต์ใช้งานโดรนที่จังหวัดตรัง

 


         สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และจังหวัดชุมพร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคใต้ ครั้งที่ ที่โรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์ จังหวัดตรัง

เปิดอบรมโดรนแปรอักษรจังหวัดชุมพร

 


            สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และจังหวัดชุมพร จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคใต้ ครั้งที่ 1  ที่ จังหวัดชุมพร

เปิดอบรมโดรนแปรอักษรภาคเหนือที่เชียงราย

 


               อบรมฟรี ! สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคเหนือ ครั้งที่ 4 

         ในการนี้จึงขอเชิญชวนครูและนักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการควบคุมโดรน การประยุกต์ใช้งานโดรนในด้านต่างๆ ตลอดจนการเขียนแพลนการบินโดรนแปรอักษร และเรียนรู้การบินในพื้นที่จริง ในระหว่างวันที่ 1-3 เมษายน 2566  ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย  สนใจสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด 100 ท่าน เท่านั้น สมัครก่อนรับสิทธิ์ก่อน ปิดรับสมัคร วันที่ 30 มีนาคม 2566  (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครในกรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมเต็มก่อนวันที่กำหนด สอบถามเพิ่มเติม โทร 0836869294

จดหมายเชิญและกำหนดการ

สแกนใบสมัคร
ผลการประกวดการออกแบบแพลนการบินโดรนแปรอักษร

 

                  
                      ผลการประกวดการออกแบบเพลนการบินโดรนแปรอักษร จำนวน 200 ลำ ของผุ้เข้าร่วมการอบรมในกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัตการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน (ภาคเหนือ) ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 2566 ณ วิทยาลัยเทคนิคตาก  จังหวัดตาก ดังนี้

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 5,000 บาท ได้แก่ ภาพกระทงสาย
จาก โรงเรียนเทศบาล 1 กิตติขจร 
1. นายถวัลย์รัชต์ ภู่สวาสดิ์
2. นายกฤษณะพงษ์ บัวประเสริฐ
3. นาย อนรรฆ ตำแปง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทุนการศึกษา 3,000 บาทได้แก่ภาพบอลลูน
จาก วิทยาลัยเทคนิคตาก
1. นายอนุรักษ์ ภาค
2. นายคุณานนท์ พัฒนมงคลจิตร
3.นายวงศ์ชิต เอกสินเสริม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท ได้แก่ภาพอาชีวะฝีมือชน
จาก วิทยาลัยเทคนิคตาก
1. นายวัฒนกุล ตาลเมือง
2. นายศุภชัย จันทร์เกิด
3.นายสมพงษ์ สิทธิอัศวธนกุล

อบรมโดรนแปรอักษรวิทยาลัยเทคนิคตาก

 

         สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และวิทยาลัยเทคนิคตาก เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 

         ในการนี้จึงขอเชิญชวนครูและนักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โดยผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการควบคุมโดรน การประยุกต์ใช้งานโดรนในด้านต่างๆ ตลอดจนการเขียนแพลนการบินโดรนแปรอักษร และเรียนรู้การบินในพื้นที่จริง ในระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2566  ณ วิทยาลัยเทนิคตาก จังหวัดตาก อบรมฟรี  สนใจสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด 80 ท่าน เท่านั้น สมัครก่อนรับสิทธิ์ก่อน ปิดรับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครในกรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมเต็มก่อนวันที่กำหนด สอบถามเพิ่มเติม โทร 0836869294

จดหมายเชิญและกำหนดการ

สแกนใบสมัครสรุปผลการแข่งขัน "ปีกหมุนประลองปัญญา"สนามที่1

 


สรุปผลการแข่งขันอากาศยาน “ปีกหมุนประลองปัญญา”

ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือก สนามที่ 1

ในงานวันนักประดิษฐ์ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการไบเทค

รางวัลชนะเลิศ

ทีมราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๒ จังหวัดสตูล

1.นายกนกพต ไชพนัส

2.นายปภังกร เดชอรัญ

3.นายธีระวัฒน์ ทองแผ้ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ทีมตะโกราย  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

1.นายธิติวุฒิ สิทธิวงศ์สกุล

2.นายศตวรรษ แสงแก้วพะเนา

3.นายศิริชัย ลาภาสระน้อย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

ทีมลูกเจ้าพ่อไทรเงิน 3  โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
1.นายสธน เพ็ญพักตร์

2.เด็กชายมานพ เมืองจันทร์

3.นายเพชรยันต์ พนมวนาภิรัต

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3

ทีมลูกเจ้าพ่อไทรเงิน 2  โรงเรียนพิบูลมังสาหาร
1.นายศิวกร ปัญญายิ่ง

2.เด็กชายศตวรรษ คำใส

3.นายวุฒินันต์ มาตยะขันธ์

เปิดอบรมการเขียน Coding ควบคุม Drone

 

   

       
          สมาคมฯ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วข.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการอบรมการเขียน Coding อย่างง่ายในการควบคุมและสั่งการโดรนให้ทำภารกิจตามคำสั่ง  ในระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2566 ที่ โรงเรียนสีคิ้ววิทยา "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" จังหวัดนครราชสีมา โดยจัดอบรม 4 วันๆละ 1 รอบ ๆละไม่เกิน 30 คน ตั้งแต่เวลา 9.00 -15.00 น. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านการเขียนโค๊ดโดยใช้โดรนเป็นสื่อการสอน เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาทักษะเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน "ปีกหมุนประลองปัญญา"Drone Mission ชิงถ้วยพระราชทานฯ รอบคัดเลือก สนามที่ 1 ที่จะมีขึ้นในงานวันนักประดิษฐ์ วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ ศูนย์การประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ
          สนใจส่งสมัครได้ตั้งแต่วันนี้  รับจำนวนจำกัด วันละ 30 คน 


ใบสมัคร

          

การแข่งขัน"ปีกหมุนประลองปัญญา"ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามที่ 1

 


         สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วข.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดการแข่งขันเครื่องบินจำลองวิทยุบังคับ "ปีกหมุนประลองปัญญา" (Drone Mission) ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือกสนามที่ 1 ในงานวันนักประดิษฐ์ ในวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566  โดยถ่ายทอดสดรอบตัดสินในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 -16.00 น.ทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส 
        เงินรางวัลทุนการศึกษาชนะเลิศ 50,000 บาท 30,000 บาท 20,000 บาท 10,000 บาท ตามลำดับ
สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อคุณวันทนีย์ 083-6869294

จดหมายเชิญและกำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรสู่การใช้งาน : ภาคเหนือ ครั้งที่ 1

       ขอเชิญชวนครูและนักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร เพื่อประยุกต์สู่การใช้งานในด้านต่างๆ  ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการควบคุมโดรนและการเขียนแพลนการบินโดรนแปรอักษรในพื้นที่จริง ในระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2565  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อบรมฟรี  สนใจสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด 80 คนเท่านั้น ปิดรับสมัคร วันที่ 15 ธันวาคม 2565  (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครในกรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมเต็มก่อนวันที่กำหนด)  สอบถามเพิ่มเติม โทร 0836869294

จดหมายเชิญและกำหนดการ

สแกนใบสมัคร


ประกาศผลรางวัลการออกแบบแผนการบินโดรนแปรอักษร

 

            รางวัลชนะเลิศ

              โรงเรียนท่าอิฐศึกษา  จังหวัดนนทบุรี

              1. นาย รอมฎอน บุญสว่าง

              2. นาย มุอ๊าซ หมัดซาและ

              3. นาย วิศรุต เดชพระ

                  
                      
         ภาพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและ พระนามิไธยย่อ สธ.

       สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะถิ่นทรุกันดารทั่วประเทศ ผ่านโครงการตาม พระราชดำริส่วนพระองค์มากมาย ทั้งยังทรงให้ความสำคัญกับการศึกษา และเทคโนโลยี วิทยาการแขนงต่าง ๆ ทรงเป็นต้นแบบการเรียนรู้ใ้หแ้ก่พสกนิกรชาวไทยประดจุดั่งพระผู้ทรงเป็นแสงสว่างนำทางการศึกษาไทยให้ยาวชนได้ ผลิบานเติบโตอย่างมีคุณภาพ

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

              1. นาย กฤช โล่ห์อมรเวช

              2. น.ส.โชติกา อุดมสรณ์

              3. น.ส.นภัสนันท์ ชนะโชติ

               4. น.ส.ระพีพัชร สายขุน 

              
              ภาพภูฟ้าเพื่อเรา  องค์ประกอบ ชื่อภูฟ้า หมวก แก้วน้ำ กระติกน้ำ ถุงผ้า

           จากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ซึ่งยังดำรงพระยศในขณะนั้น) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งร้านขึ้นในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) พระราชทานชื่อร้านว่า “ร้านภูฟ้า” จึงเป็นแรงบัลดานใจให้จัดทำรูปนี้ขึ้น โดย จะมีชื่อร้านว่าภูฟ้า และมีสินค้าภายในร้าน บางส่วน เช่น แก้วน้ำ เสื้อผ้า หมวก เป็นต้น

       รางวัลความคิดสร้างสรรค์

            โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

             1. Krijirat Thongbunlorm

             2. Sangpoom kittichitt

                               

                                 ภาพพระนามาภิไธยย่อ ภปร. 2 มิติ แบบเคลื่อนไหว