#Category 1

Browse More

#Category 2

Browse More

#Category 3

Browse More

#Category 4

Browse More

อบรมโดรนเพื่อประยุกต์สู่การใช้งานที่อุบลราชธานี

 


         สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.)  องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี  และโรงเรียนพิบูลมังสาหาร
เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 4 ในระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ทีมงานสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ

อบรมโดรนที่เชียงคาน

 


        สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.)  และโรงเรียนบ้านเชียงคาน วิจิตรวิทยา จังหวัดเลย เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3 ในระหว่างวันที่ 1 - 3 กันยายน 2566 ณ โรงเรียนบ้านเชียงคาน วิจิตรวิทยา  จังหวัดเลย

เปิดอบรมโดรนที่หนองคาย

 


         สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย และโรงเรียนหนองคายวิทยาคาร เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ในระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนหนองคายวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย

อบรม"โดรน"ประยุกต์สู่การใช้งานฟรี

 


    สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และโรงเรียนนครพนมวิทยาคม เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 ในระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2566 ณ โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 


    เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการและทีมงาน
สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ

ประกาศแจ้งปิดรับสมัคร (จังหวัดตรัง)

เนื่องด้วยมีผู้สนใจผู้สมัครเข้าอบรมโดรนที่โรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์ จังหวัดตรัง ครบจำนวนที่กำหนดเรียบร้อยแลัว ทางสมาคมฯจึงขอแจ้งปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ 

ขอบคุณค่ะ 

(ผู้ที่สมัครอบรมไม่ทันสามารถสมัคร ครั้งต่อไปที่ จังหวัดกระบี่ และจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ค่ะ)

การอบรมการประยุกต์ใช้งานโดรน ภาคใต้ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 


          สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งานภาคใต้ครั้งที่  4 ที่ วิทยาลัยการอาชีพไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เชิญอบรมการประยุกต์ใช้งานโดรน ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดกระบี่

 

     
           สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองฯ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งานภาคใต้ครั้งที่ 3 ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ จังหวัดกระบี่ 

Drone Mission ชิงถ้วยพระราชทานฯ

 


              ขอเชิญนักเรียน/นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน การเขียนซอฟแวร์ควบคุมโดรนให้ปฏิบัติตามภารกิจ ในรายการ "ปีกหมุนประลองปัญญา" Drone Mission ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566  ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ปัตตานี