#Category 1

Browse More

#Category 2

Browse More

#Category 3

Browse More

#Category 4

Browse More

การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ครั้งที่ 2

 


             สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคกลาง ครั้งที่ 2 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีโดรนในด้านต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และนวัตกร ที่จะนำความรู้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน (Drone) ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดและปรับใช้กับการทำงานในด้านต่าง ๆ   โดยจัดการอบรมให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา / นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา  และอุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ใน ภาคกลาง 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรีสุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร ในวันที่  8 -10  กรกฎาคม  2565  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับจำนวนจำกัด 25 สถาบันๆ ละ 2 คน รวม  50 คน ปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2565 (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครในกรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมเต็มก่อนวันที่กำหนด)  อบรมฟรี สอบถามเพิ่มเติม โทร 0836869294

ดาวน์โหลดจดหมายเชิญ

สมัครอบรมได้ที่การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ครั้งที่ 1

 

       สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ครั้งที่ 1 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีโดรนในด้านต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และนวัตกร ที่จะนำความรู้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน (Drone) 
ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดและปรับใช้กับการทำงานในด้านต่าง ๆ   โดยจัดการอบรมให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา / นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา  และอุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ใน ภาคกลาง 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรีสุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 3-5 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบิน และอวกาศ กองทัพอากาศ  (ทุ่งสีกัน) ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร รับจำนวนจำกัด 25 สถาบันๆ ละ 2 คน รวม  50 คน (ปิดรับสมัคร 25 พฤษภาคม 2565)  
    
อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย***

สอบถามเพิ่มเติม โทร 0836869294

1.     

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ    2 เมษายน – วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

                              ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพทธเจ้าทีมงานสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ


สรุปผลการแข่งขัน HACKaTHAILAND Drone Competition

 สรุปผลการแข่งขัน HACKaTHAILAND Drone Competition


สรุปผลการแข่งขัน HACKaTHAILAND Drone Competition 28 มีค. 2022

รางวัลชนะเลิศ

ชื่อทีม  30 + ยังแจ๋ว 1

1.      นักบิน นาย อดิเทพ เลิศเจษฏากุล (ตั้ม) 33 ปี

2.      ผู้ช่วย นาย ธนากร จตุพศ 34 ปี


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

ทีม Pokpong 

1.      นักบิน  ดช.ภาคิน ศิริกุล (ปกป้อง) 13 ปี

2.      ผู้ช่วย นาย พงศกร ศิริกุล

 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

ทีม Xblades Racing

1.      นักบิน ดช. วรวิทย์ ทรัพย์ศรี (เปปเปอร์) 7 ปี

2.      ผู้ช่วย นาย วรสรณ์ ทรัพย์ศรี


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3

ทีม KKS.RACING ONE

1.      นักบิน นาย ชินวัตร บุญสมยา (ปั้น) 18 ปี

          2.   ผู้ช่วย นาย อภิชาติ บุญสมยา


           HACKaTHAIALND Drone Competition                    


         HACKaTHAILAND ร่วมกับสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ เปิดสนามท้าประลองกับการแข่งขัน HACKaTHAIALND Drone Competition ขอวัดกันที่ความเร็วและเทคนิค ร่วมลุ้นร่วมเชียร์กัน
 ในงาน  HACKaTHAILAND  2022 ใน วันที่ 28 มีนาคม 2565 
ที่ HACKaTHAILAND  VENUE @ TRUE DIGITAL PARK

รางวัลชนะเลิศ   30,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   20,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3   5,000  บาท

เข้าชมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

🗓 วันจันทร์ที่ 28 มีนาคม 2565

🕙 เวลา 10.30-17.30 น. 

📍HACKaTHAILAND Venue @TRUE DIGITAL PARK ชั้น 3 ลานสนามแข่ง Drone Competition

HACKaTHAILAND Drone Competition

 เชิญพบกับการแข่งขัน Drone racing 

ในงาน HACKaTHAILAND  2022 

ใน วันที่ 28 มีนาคม 2565

ที่ HACKaTHAILAND  VENUE @ TRUE DIGITAL PARK


                 สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษกิจและสังคม จัดการแข่งขัน HACKaTHAILAND Drone Compitition กิจกรรมการแข่งขันเพื่อฝึกและพัฒนาทักษะการบินโดรน กีฬาในยุคไฮเทค โดยกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่ 28 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 น.-17.00 น ที่ HACKaTHAILAND Venue @TRUE DIGITAL PARK ชั้น 3 ลานสนามแข่งโดรน นอกจากนี้ในงาน "น้องมิลค์"แชมป์บิน โดรนระดับโลก จะมาโชว์ความสามารถและบอกเล่าประสบการณ์ รวมทั้งเทคนิคการบินโดรนให้รับชม   ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถดาว์โหลดใบสมัครแล้วส่งมาที่ สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ Email : rcsayoungpilot@gmail.com ภายในวันที่ 25 มีนาคม  2565

                          ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมขมและเชียร์ได้ ที่ HACKaTHAILAND Venue@True  Digital PARK ชั้น 3 ลานสนามแข่ง Drone  เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย   

ดาวน์โหลดกติกาการแข่งขัน

          ดาวน์โหลดใบสมัคร (pdf) 

         ดาวน์โหลดใบสมัคร 

   ๕  ธันวาคม

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ 

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า ทีมงานสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

12  สิงหาคม  วันเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตื์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 

ขอถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าทีมงานสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 


เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   28 กรกฎาคม 2564 

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้าทีมงาน สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ

ประกาศวันอบรมโดรนครูชายแดนใต้ 29-31 มี.ค.นี้

           ประกาศแจ้งวันอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมพัฒนา Software “เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร” ให้ครูชายแดนใต้  เป็นวันที่ 29-31 มีนาคม 2564 ณ โรงแรม เซาเทิร์นวิว ปัตตานี  ขอให้ครูทุกท่านที่จะเข้ารับการอบรมโหลดแอปหมอชนะไว้ทุกคน และดูแลรักษาสุขภาพกันทุกคนนะคะ 

รายชื่อโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมการอบรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเขียนโปรแกรมพัฒนา Software

“เทคนิคการบินโดรนแปรอักษร” ปี 2564 ทั้งระดับประถมและมัธยม

ลำดับที่

โรงเรียนประถมศึกษา

จังหวัด

โทร

ลำดับที่

โรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัด

โทร

1

บ้านพะปูเงาะ  

จ.ยะลา    

086-2880214

1.

บ้านน้ำบ่อ 

จ.ปัตตานี     

087-9688533

2.

บ้านบาลูกายาอิง

จ.นราธิวาส 

080-1376017

2.

บาเจาะ

จ.นราธิวาส

081-3880212

3.

บ้านปงตา

จ.ยะลา

088-3994751

3

บ้านบากง

จ.ปัตตานี

088-3951974

4.

บ้านเบญญา

จ.ยะลา

091-0488509

4

ชุมชนบ้านกะมิยอ

จ.ปัตตานี

084-0670342

5.

คุรุชนพัฒนา

จ.ยะลา

089-9774184

5

เมืองปัตตานี

จ.ปัตตานี

082-0069369

6.

บ้านฮูแตยือลอ

จ.นราธิวาส 

093-5822197

6

ศิริราษฎร์สามัคคี

จ.ปัตตานี

089-8786006

7.

บ้านปาแตรายอ

จ.ยะลา

084-3139223

7.

บ้านบางมะรวด

จ.ปัตตานี

081-3680635

8.

บ้านทุ่ง

จ.ปัตตานี

089-2971363

8.

บ้านน้ำดำ

จ.ปัตตานี

087-2867577

9.

ชุมชนบ้านปาตา

จ.ปัตตานี

098-0283878

9.

ราชประชานุเคราะห์ 40

จ.ปัตตานี

080-1461627

10.

บ้านท่าข้าม

จ.ปัตตานี

081-1833044

10.

ศรีวารินทร์

จ.นราธิวาส

087-8033128

11.

บ้านควนดิน

จ.ปัตตานี

091-8468640

11.

บ้านหนองแรต

จ.ปัตตานี

086-9666563

12.

บ้านท่าพง

จ.ปัตตานี

063-0788086

12.

สตูลวิทยา

จ.สตูล

094-5513516

13.

บ้านท่าน้ำ

จ.ปัตตานี

063-8263367

13.

ประตูโพธิ์วิทยา

จ.ปัตตานี

087-2869286

14.

ยะหริ่ง

จ.ปัตตานี

084-7494876

14.

บ้านตาบา

จ.นราธิวาส

087-8945899

15.

บ้านสระมาลา

จ.ปัตตานี

081-0931100

15.

ราชประชานุเคราะห์ 41

จ.ยะลา

0807010427

16.

บ้านตันหยงดาลอ

จ.ปัตตานี

089-6553934

16.

จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์

จ.ยะลา

0878994398

17.

บ้านจะรัง

จ.ปัตตานี

083-1705128

17.

วังกะพ้อพิทยาคม

จ.ปัตตานี

095-0371430

18.

รัชดาภิเษก

จ.ปัตตานี

063-3053899

18.

บ้านบางทัน

จ.ปัตตานี

089-2963684

19.

บ้านดาโต๊ะ

จ.ปัตตานี

083-0375592

19.

ราชประชานุเคราะห์ 42

จ.สตูล

086-9664808

20.

ชุมชนบ้านตลุโบะ

จ.ปัตตานี

081-2775353

20.

เดชะปัตตนยานุกูล

จ.ปัตตานี

080-5407156

21.

อนุบาลควนกาหลง

จ.สตูล

093-6216544

21.

บ้านตะโละหะลอ

จ.ยะลา

091-8477012

22.

บ้านตาลีอายร์

จ.ปัตตานี

093-6349228

22.

บ้านหลักเขต

จ.ยะลา

064-4759000

23.

บ้านคูระ

จ.ปัตตานี

062-2087189

23.

สายบุรีแจ้งประชาคาร

จ.ปัตตานี

0901806861

24.

บ้านราวอ

จ.ปัตตานี

080-8648089

24.

บูกิตประชาอุปถัมภ์

จ.นราธิวาส

096-8496500

25.

ชุมชนบ้านปูยุด

จ.ปัตตานี

089-6543093

25.

สุคิรินวิทยา

จ.นราธิวาส

062-3493787

26.

บ้านดือแยหะยี

จ.นราธิวาส

098-0501440

26.

เฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

จ.ยะลา

081-0967015

27.

บ้านหัวคลอง

จ.ปัตตานี

087-9682815

27.

เวียงสุวรรณวิทยาคม

จ.นราธิวาส

089-2963961

28.

บ้านจือนือแร

จ.ยะลา

087-9754837

28.

บ้านมะปริง

จ.ปัตตานี

081-3285311

29.

บ้านโคกหมัก

จ.ปัตตานี

083-1759108

29.

บ้านตันหยงเปาว์

จ.ปัตตานี

084-0597026

30.

บ้านลดา

จ.ปัตตานี

062-2127974

30.

สะนอพิทยาคม

จ.ปัตตานี

093-6429065

31.

บ้านเตราะหัก

จ.ปัตตานี

084-8615137

31.

ท่าข้ามวิทยาคาร

จ.ปัตตานี

086-9646145

32.

บ้านป่าทุ่ง

จ.ปัตตานี

 

32.

ทุ่งยางแดงพิทยาคม

จ.ปัตตานี

089-5959408

33.

บ้านละเวง

จ.ปัตตานี

086-3036428

33.

เบตง วีระราษฎร์ประสาน

จ.ยะลา

081-5410363

34.

บ้านปลักปรือ

จ.ปัตตานี

080-1361988

34.

ไทยรัฐวิทยา 94

จ.ยะลา

089-2999513

35.

บ้านบูโกะ

จ.ปัตตานี

089-8799945

35.

นราสิกขาลัย

จ.นราธิวาส

065-1492594

36.

บ้านจาหนัน

จ.ยะลา

085-7994877

36.

สุวรรณไพบูลย์

จ.ปัตตานี

081-0948063

37.

บ้านเจาะบาแน

จ.ปัตตานี

081-0994896

37.

พิมานพิทยาสรรค์

จ.สตูล

084-9959594

38.

บ้านเจาะกือแย

จ.ปัตตานี

065-5799706

38.

บ้านลาแล

จ.นราธิวาส

081-7667394

39.

บ้านโต๊ะชูด

จ.ปัตตานี

093-3586742

39.

บันนังสตาวิทยา

จ.ยะลา

089-6544392

40.

บ้านนาค้อกลาง

จ.ปัตตานี

081-0960101

40.

บ้านปาลัส

จ.ปัตตานี

089-1284630

41.

อนุบาลยะลา

จ.ยะลา

086-3253916

41.

พัฒนาบาลอ

จ.ยะลา

0872903755

42.

บ้านบือเจาะ

จ.ปัตตานี

097-3477333

42.

คณะราษฎร์บำรุง 2

จ.ยะลา

0935800322

43.

บ้านตะบิ้ง

จ.ปัตตานี

086-2965051

43.

นิคมพัฒนาวิทย์

จ.ยะลา

089-5983193

44.

บ้านปะนาเระ(รัฐอุทิศ)

จ.ปัตตานี

089-4956253

44.

บ้านเกาะเปาะ

จ.ปัตตานี

081-5696475

45.

บ้านอินทนิล

จ.ปัตตานี

089-9915762

45.

รือเสาะชนูปถัมภ์

จ.นราธิวาส

083-5924669

46.

บ้านอูเป๊าะ

จ.ยะลา

093-5907936

46.

บ้านกาตอง

จ.ยะลา

093-9268796

47.

นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 2

จ.ยะลา

080-5395255

47.

บ้านบูดี

จ.ปัตตานี

093-2291017

48.

บ้านบาโลย

จ.ปัตตานี

086-2952073

48.

ราชประชานุเคราะห์ 43

จ.ยะลา

 

49.

บ้านบือแต

จ.ปัตตานี

085-1124812

49.

บ้านท่าน้ำตะวันออก

จ.ปัตตานี

098-6966238

50.

บ้านจะมาแกะ

จ.นราธิวาส

087-9671628

50.

บ้านคาโต

จ.ปัตตานี

093-6190088