#Category 1

Browse More

#Category 2

Browse More

#Category 3

Browse More

#Category 4

Browse More

เปิดอบรมการเขียน Coding ควบคุม Drone

 

   

       
          สมาคมฯ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วข.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการอบรมการเขียน Coding อย่างง่ายในการควบคุมและสั่งการโดรนให้ทำภารกิจตามคำสั่ง  ในระหว่างวันที่ 24-27 มกราคม 2566 ที่ โรงเรียนสีคิ้ววิทยา "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" จังหวัดนครราชสีมา โดยจัดอบรม 4 วันๆละ 1 รอบ ๆละไม่เกิน 30 คน ตั้งแต่เวลา 9.00 -15.00 น. เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่สนใจได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านการเขียนโค๊ดโดยใช้โดรนเป็นสื่อการสอน เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาทักษะเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน "ปีกหมุนประลองปัญญา"Drone Mission ชิงถ้วยพระราชทานฯ รอบคัดเลือก สนามที่ 1 ที่จะมีขึ้นในงานวันนักประดิษฐ์ วันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ ศูนย์การประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ
          สนใจส่งสมัครได้ตั้งแต่วันนี้  รับจำนวนจำกัด วันละ 30 คน 


ใบสมัคร

          

การแข่งขัน"ปีกหมุนประลองปัญญา"ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามที่ 1

 


         สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วข.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดการแข่งขันเครื่องบินจำลองวิทยุบังคับ "ปีกหมุนประลองปัญญา" (Drone Mission) ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รอบคัดเลือกสนามที่ 1 ในงานวันนักประดิษฐ์ ในวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2566  โดยถ่ายทอดสดรอบตัดสินในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.00 -16.00 น.ทางสถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส 
        เงินรางวัลทุนการศึกษาชนะเลิศ 50,000 บาท 30,000 บาท 20,000 บาท 10,000 บาท ตามลำดับ
สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อคุณวันทนีย์ 083-6869294

จดหมายเชิญและกำหนดการการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรสู่การใช้งาน : ภาคเหนือ ครั้งที่ 1

       ขอเชิญชวนครูและนักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร เพื่อประยุกต์สู่การใช้งานในด้านต่างๆ  ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมการควบคุมโดรนและการเขียนแพลนการบินโดรนแปรอักษรในพื้นที่จริง ในระหว่างวันที่ 22-25 ธันวาคม 2565  ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ อบรมฟรี  สนใจสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด 80 คนเท่านั้น ปิดรับสมัคร วันที่ 15 ธันวาคม 2565  (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครในกรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมเต็มก่อนวันที่กำหนด)  สอบถามเพิ่มเติม โทร 0836869294

จดหมายเชิญและกำหนดการ

สแกนใบสมัคร


ประกาศผลรางวัลการออกแบบแผนการบินโดรนแปรอักษร

 

            รางวัลชนะเลิศ

              โรงเรียนท่าอิฐศึกษา  จังหวัดนนทบุรี

              1. นาย รอมฎอน บุญสว่าง

              2. นาย มุอ๊าซ หมัดซาและ

              3. นาย วิศรุต เดชพระ

                  
                      
         ภาพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและ พระนามิไธยย่อ สธ.

       สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่าง ๆ โดยเฉพาะถิ่นทรุกันดารทั่วประเทศ ผ่านโครงการตาม พระราชดำริส่วนพระองค์มากมาย ทั้งยังทรงให้ความสำคัญกับการศึกษา และเทคโนโลยี วิทยาการแขนงต่าง ๆ ทรงเป็นต้นแบบการเรียนรู้ใ้หแ้ก่พสกนิกรชาวไทยประดจุดั่งพระผู้ทรงเป็นแสงสว่างนำทางการศึกษาไทยให้ยาวชนได้ ผลิบานเติบโตอย่างมีคุณภาพ

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

              โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

              1. นาย กฤช โล่ห์อมรเวช

              2. น.ส.โชติกา อุดมสรณ์

              3. น.ส.นภัสนันท์ ชนะโชติ

               4. น.ส.ระพีพัชร สายขุน 

              
              ภาพภูฟ้าเพื่อเรา  องค์ประกอบ ชื่อภูฟ้า หมวก แก้วน้ำ กระติกน้ำ ถุงผ้า

           จากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (ซึ่งยังดำรงพระยศในขณะนั้น) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งร้านขึ้นในกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) พระราชทานชื่อร้านว่า “ร้านภูฟ้า” จึงเป็นแรงบัลดานใจให้จัดทำรูปนี้ขึ้น โดย จะมีชื่อร้านว่าภูฟ้า และมีสินค้าภายในร้าน บางส่วน เช่น แก้วน้ำ เสื้อผ้า หมวก เป็นต้น

       รางวัลความคิดสร้างสรรค์

            โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์

             1. Krijirat Thongbunlorm

             2. Sangpoom kittichitt

                               

                                 ภาพพระนามาภิไธยย่อ ภปร. 2 มิติ แบบเคลื่อนไหว


ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล

 

          สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญขวนนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ที่ผ่านการอบรมใน "โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์ สู่การใช้งาน"ส่งผลงานการออกแบบแผนการบิน    โดรนแปรอักษรจำนวน 700 ลำ เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ชนะเลิศ จะได้รางวัล 5,000 บาท 3,000 บาท และ 2,000 บาท ตามลำดับ ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดได้ที่ https://forms.gle/iXss1eM2W5wfqcBB6 ภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน  2565 ประกาศผลทางเวปไซด์สมาคมฯ ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 

จดหมายเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด

13 ตุลาคม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ

 


   13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต 
 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
  สถิตในใจตราบนิรันดร์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
  ข้าพระพุทธเจ้าทีมงานสมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับ

ขอเชิญเข้าร่วม"การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร รอบพิเศษ"

 

          ขอเชิญชวนครูและนักเรียน และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษร Indoor /Outdoor เพื่อประยุกต์สู่การใช้งานในด้านต่างๆ  ในระหว่างวันที่ 25-28 ตุลาคม 2565  ณ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช) โดย การอบรมแบ่งเป็น 2 รอบๆละ 2 วัน  รอบแรก วันที่ 25-26 ตุลาคม และ รอบที่ 2 วันที่ 27-28 ตุลาคม 2565  อบรมฟรี  สนใจสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด รอบละ 40 คนเท่านั้น ปิดรับสมัคร วันที่ 15 ตุลาคม 2565 (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครในกรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมเต็มก่อนวันที่กำหนดสอบถามเพิ่มเติม โทร 0836869294

จดหมายเชิญและกำหนดการ

สแกนใบสมัคร  


        


   


ขอเชิญเข้าร่วมอบรม"การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน"ครั้งที่ 4

 

            สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคกลาง ครั้งที่ 4 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีโดรนในด้านต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และนวัตกร ที่จะนำความรู้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน (Drone) ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดและปรับใช้กับการทำงานในด้านต่าง ๆ   โดยจัดการอบรมให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา / นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา  และอุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ใน ภาคกลาง 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรีสุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 
3-5 กันยายน 2565  โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี รับจำนวนจำกัด  50 ท่าน   สอบถามเพิ่มเติม โทร 0836869294 (อบรมฟรี)

สมัครอบรมสแกนQR Code ที่นี่

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม"การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน"ครั้งที่ 3

            สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองและวิทยุบังคับร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และ โรงเรียนพรหมานุสรณ์  จังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน ภาคกลาง ครั้งที่ 3 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีโดรนในด้านต่าง ๆ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และนวัตกร ที่จะนำความรู้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ หรือโดรน (Drone) ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดและปรับใช้กับการทำงานในด้านต่าง ๆ   โดยจัดการอบรมให้กับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา / นักศึกษาระดับอาชีวศึกษา  และอุดมศึกษา จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ใน ภาคกลาง 18 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี อยุธยา สระบุรี ลพบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาท นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรีสุพรรณบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร ในวันที่  25-27  สิงหาคม  2565  โรงเรียนพรหมานุสรณ์  จังหวัดเพชรบุรี  รับจำนวนจำกัด 25 สถาบันๆ ละ 2 คน รวม  50 คน ปิดรับสมัคร 20 สิงหาคม 2565 (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครในกรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมเต็มก่อนวันที่กำหนด)  อบรมฟรี สอบถามเพิ่มเติม โทร 0836869294

ดาวน์โหลดจดหมายเชิญ

สมัครอบรมสแกนQR Code ที่นี่ 

ขอเชิญชมการแสดงโดรนแปรอักษรเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ

              ขอเชิญชมการแสดงโดรนแปรอักษรเทิดพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565  ณ ท้องสนามหลวง เวลา 19.19 น.โดยประมาณ 

            การแสดงโชว์ในครั้งนี้จะมีการแปรอักษรเป็น รูปภาพจำนวน 11 ภาพ โดยหนึ่งในนั้น เป็นผลงานที่ได้รับ "รางวัลชนะเลิศ"การออกแบบแผนการบินโดรนแปรอักษรเทิดพระเกียรติในหลวง ชื่อชุด "เจ้าฟ้านักบิน"ซึ่งแสดงถึงพระอัฉริยภาพด้านการบินของในหลวง โดยผลงานดังกล่าว เป็นผลงานการออกแบบของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนท่าอิฐศึกษา จังหวัดนนทบุรี ที่ผ่านการอบรมในโครงการ "ถ่ายทอดเทคโนโลยีโดรนแปรอักษรเพื่อประยุกต์สู่การใช้งาน"ที่ทางสมาคมฯร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดขึ้น