แจ้งข่าว"หนูน้อยจ้าวเวหา"ผู้เข้าแข่งขัน 1 คนลงสมัครได้ 2 ประเภท


                      ข่าวดีสำหรับผู้เข้าแข่งขัน "หนูน้อยจ้าวเวหา"ระดับมัธยมต้น ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ที่โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 19-20 มีนาคมนี้ อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขัน 1 คนสามารถลงสมัครได้ 2 ประเภท เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าแข่งขันได้แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที่  (ยกเว้น การแข่งขันประเภทสร้างสรรค์สวยงามบินได้ผู้เข้าแข่งขันสามารถลงสมัครได้ประเภทเดียว เนื่องจากต้องใช้เวลาลงมือสร้างและประกอบที่สนามแข่งขัน) ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2559