“หนูน้อยจ้าวเวหา”ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่สกลนคร


าวก”หนูน้อยจ้าวเวหา”เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การแข่งขัน “หนูน้อยจ้าวเวหา” ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจำปี 2559  กับการแข่งขันเครื่องบินขั้นพื้นฐาน 2 ช่องสัญญาณ  ทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทบินผาดโผน (ลอดบ่วง)  สร้างสรรค์สวยงามบินได้ ทิ้งสัมภาระ และบินนาน  
ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2559 ที่โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
** กติกามีการปรับเล็กน้อยเพื่อความสนุกสนานและเพื่อเพิ่มทักษะในการบิน**

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2559


รูปโรงเรียนที่ใช้จัดการแข่งขัน
 รูปหอประชุมที่ใช้แข่งขัน


 ขนาดของพื้นที่ที่ใช้ในการจัดการแข่งขัน
 
 ความสูงของพื้นที่ที่ใช้จัดการแข่งขัน