การ present การแข่งขันประเภท "สร้างสรรค์สวยงามบินได้"


    การแข่งขันเครื่องบิน"หนูน้อยจ้าวเวหา" ประเภทสร้างสรรค์สวยงามบินได้  ในปีนี้ทางกรรมการกำหนดโจทย์ให้สร้างและประดิษฐ์เครื่องบินให้เป็นเป็น รูปช้าง ซึ่งผู้เข้าแข่งขันต้องนำไปคิดและออกแบบมาว่าทำอย่างไรช้างถึงจะบินได้ โดยอาศัยหลักอากาศพลศาตร์ร่วมด้วยในการออกแบบ  ซึ่งจะมีเวลาให้ผู้เข้าแข่งขันสร้างกันสดๆที่สนาม 5 ชั่วโมง หลังจากนั้นก็ให้ทุกทีมนำเสนอผลงานที่ประดิษฐ์ขึ้นมาโดยจะมีคะแนนสร้างสรรค์สวยงามรวม  70 คะแนน ซึ่งใน 70 คะแนนก็จะมีคะแนนการนำเสนอ หรือ present อยู่ 15 คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนที่น้องๆมักจะพลาดกัน  บางทีมออกแบบเครื่องบินมาอย่างสวยงามแต่นำเสนอไม่เป็น ไม่กล้าที่จะพูดทำให้เสียคะแนนตรงนี้ไปและพลาดโอกาสได้ถ้วยรางวัล  ดังนั้นผู้เข้าแข่งขันจึงควรเตรียมความพร้อมในการนำเสนอข้อมูลก่อนการแข่งขัน ว่าจะนำเสนออย่างไรให้กรรมการประทับใจและสนใจ โดยจะมีเวลานำเสนอทีมละไม่เกิน 5 นาที เช่น สามารถอธิบายได้ถึงหลักการออกแบบโดยอ้างอิงหลักอากาศพลศาสตร์เบื้องต้น ลักษณะรูปทรงที่สร้างขึ้นมีผลต่อการบินอย่างไร ฯลฯ