การอบรมและให้ความรู้ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559

การอบรมและให้ความรู้ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2559 เรื่อง "การพัฒนาเครื่องบินปีกหมุนสู่การใช้งาน" วันที่ 2-4 กุมภาพันธ์ 2559ไฟล์เอกสารประกอบการอบรม >> Download