ผลการแข่งขัน"หนูน้อยจ้าวเวหา"ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามที่ 1


ผลการแข่งขัน"หนูน้อยจ้าวเวหา"ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2559 ประเภทลำเลียง    
และ ประเภทยุทธวิธี     เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559 ที่สนามกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี (ทุ่งบูรพา)  มีดังนี้
   
ผลการแข่งขันชิงชนะเลิศถ้วยพระราชทาน
ประเภทลำเลียง     
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน   ได้แก่ทีม  ลูกเจ้าพ่อไทรเงิน ทีม 1   โรงเรียน  พิบูลมังสาหาร  จ. อุบลราชธานี
รายชื่อผู้เช้าแข่งขัน  1.  เด็กชาย วรุต  จวงจันทร์                  
                           2. เด็กชาย พีระพัฒน์  อินยู                     
                           3. นาย เพชรยันต์  พนมวนาภิรัต        ผู้ควบคุมทีมรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ทีม ธาตุทองอำนวยวิทย์ ทีม 2  โรงเรียน  ธาตุทองอำนวยวิทย์  จ. สกลนคร
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1. เด็กชาย บรรณสรณ์  สิงห์ไชย                  
                           2. เด็กชาย กษมา  แก้วลอดหล้า                  
                           3. นาย ชัยเรือง  ไชยคลัง       ผู้ควบคุมทีม


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่ทีม  ประเทียบวิทยาทาน ทีม 1   โรงเรียน  ประเทียบวิทยาทาน  จ.สระบุรี
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1. เด็กชาย นพพล  เอี่ยมสอาด
                           2. เด็กชาย ธนทร  กลิ่นชื่น
                           3. นาย สมนาม  ณ เชียงใหม่   ผู้ควบคุมทีม


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3  ได้แก่ทีม  MULTI-RC ทีม 3  โรงเรียน  ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์  จ. ตรัง
รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน  1. นาย กลัญญู   สมาธิ
                           2. นางสาว บุญสิตา  กังแฮ                     
                           3. นาย ประสิทธิ์  สลัดทุกข์     ผู้ควบคุมทีม


 ประเภทยุทธวิธี
รางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทาน  ได้แก่ทีม  ลูกเจ้าพ่อไทรเงิน ทีม 1   โรงเรียน  พิบูลมังสาหาร  จ. อุบลราชธานี
รายชื่อผู้เช้าแข่งขัน  1.  เด็กชาย วรุต  จวงจันทร์                  
                           2. เด็กชาย พีระพัฒน์  อินยู                     
                           3. นาย เพชรยันต์  พนมวนาภิรัต        ผู้ควบคุมทีม


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  ได้แก่ทีม  ลูกเจ้าพ่อไทรเงิน 2  โรงเรียน  พิบูลมังสาหาร  จ. อุบลราชธานี
รายชื่อผู้เช้าแข่งขัน  1. เด็กชาย ธนพนธ์  ไชยชมภู                  
                           2. เด็กชาย กิตติศักดิ์  มงคล                     
                           3. นาย เพชรยันต์  พนมวนาภิรัต        ผู้ควบคุมทีม


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  ได้แก่ทีม  ลูกเจ้าพ่อไทรเงิน 3  โรงเรียน  พิบูลมังสาหาร  จ. อุบลราชธานี 
รายชื่อผู้เช้าแข่งขัน  1.  เด็กชาย กันยาฤทธิ์  สำเภา                      
                           2. เด็กชาย ธนาดล  วงศ์พันธ์                  
                           3. นาย เพชรยันต์  พนมวนาภิรัต        ผู้ควบคุมทีม


รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3   ได้แก่ทีม   สำนักงานเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร  จ. อุบลราชธานี
รายชื่อผู้เช้าแข่งขัน   1. นาย ศุภโชค  ดวงสิน                           
                            2. นาย อุดม  คำก้อน                           
                            3. นาย เสรี  บรรพตะธิ   ผู้ควบคุมทีม          


ภาพบรรยากาศการแข่งขัน


ขบวนแห่ถ้วยพระราชทาน