การสร้างวิทยุบังคับ 2 ช่องสัญญาณ

       วันนี้สมาคมได้นำหนังสือเกี่ยวกับการสร้างวิทยุบังคับ 2 ช่องสัญญาณมาเผยแพร่ให้เด็กๆ"หนูน้อยจ้าวเวหา"และผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาข้อมูลเพื่อนำไปใช้ปฎิบัติการสร้างชุดบังคับ 2 ช่องสัญญาณด้วยตนเอง และยังให้ความรู้เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเบื้องต้นสาเหตุที่แผงวงจรขัดข้อง ควรแก้ไขอย่างไร  ซึ่งต้องขอขอบคุณ อาจารย์พิศิษฐ์ มิตรเกื้อกูล และอาจารย์ประดิษฐ์ บุญเส็ง จากโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม จังหวัดอ่างทอง ที่ร่วมกันศึกษาหาข้อมูลและเรียบเรียงเป็นตำราให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาหาความรู้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย