การแข่งขันเครื่องบิน 2 ช่องสัญญาณชิงถ้วยพระราชทานฯ


   เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ นายพิศิษฐ์  มิตรเกื้อกูล นายกสมาคมฯบินไปสำรวจพื้นที่จัดการแข่งขันเครื่องบินจำลอง "หนูน้อยจ้าวเวหา"ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ระดับประถมและมัธยมศึกษาตอนต้น ที่โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร โดยได้รับการต้อนรับจาก ท่านประจบ  บุญแสง ผอ.สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อบจ. สกลนคร พาชมสถานที่จัดการแข่งขัน และประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับ เด็ก"หนูน้อยจ้าวเวหา"ที่จะเดินทางมาร่วมการแข่งขันที่ โรงเรียนเดื่อศรีไพรวัลย์ จังหวัดสกลนคร ในวันที่ 19-20 มีนาคม 2559 งานนี้ทางสกลนครเตรียมการต้อนรับอย่างเต็มที่ครับ  
สถานที่จัดการแข่งขัน